неделя, 27 март 2011 г.

Андраш Фелдмар, На малки части, 8

Integra
(май 1993)

Един от героите на Мелвил проповядва, че Йона си копаел градинката и се правел, че не чува Божия глас. Проповедникът казва: „Горко на онзи, който иска да излее масло в огъня, когато Бог разбунва вълните с ураган! Горко на онзи, който иска да ласкае, а не да смайва! Горко на онзи, който смята за по-важно доброто си име, а не добротата! Горко на онзи, който в този свят не предизвиква безчестието!” (превод от унгарски) Напоследък само насън чувам гласове освен произлизащите от външния свят и собствените ми мисли. Веднъж сънувах следното: „Влизам в кабинета си, за да започна терапевтичния сеанс с мъж, пристигнал малко по-рано от мен. Пациентът седи на местото си, но в кабинета всичко е с краката нагоре: растенията отскубнати от саксиите,телевизорите – счупени, мебелите – преобърнати. Мъжът очаква да почнем сеанса, но аз се занимавам с подреждането на кабинета. Мисля си да изхвърля този човек или да викна полицията, но вместо това се намирам в едно тясно място или коридор, срещу въпросния човек.и двамата сме опрели гръб на стената, аз силно притискам слабините му с крак, така плътно съм заклещил двама ни между стените на тесния коридор. Лицето му се изкривява от болка, но не се бори с мен. Докато се събуждам, чувам как казва:”Скучно ми е да бъда добър!”
Веднъж Томас Сас казва за лудостта, че тя е нарушаване на правилата на учтиво поведение, които трябва да засвидетелстващ към родителите, брачния партньор, накратко към старшия в гражданското общество. Лудостта е бунт. Какво да правя с лудия в мен? Горко ми, ако го успокоя, усмиря… но все пак не може да го насоча, освобождавайки го към света, нали?
Иконокластът (иконоборецът) е човек, който напада приетите вери, идеали, обичаи, институции. Това може да се осъществи грубо със свирепа жестокост, но и сръчно, с по-фини средства. Но както и да го прави някой, по всяка вероятност ще възникнат размирици. Мъжът от съня искаше промяна. Там, където „Бъди добър” означава „Не променяй!”, там все някога нещо се пречупва. Или отвън, или отвътре. Лудост или бунт.
Integra Households Association вече почти десет години препоръчва едно алтернативно решение за смяна болничното психиатрично лечение. Integra е за хора, които са склонни да носят отговорност за процеса на излекуването си, като членове на общност, в която и другите искат да се променят, доколкото могат, за да извадят възможно най-доброто от живота си. В домакинството подпомагано от Integra няма правила, които се определят отвън, тоест няма нужда от отхвърляне на подчинената роля, от бунт, от лудост. Никой не би действал, сякаш знае по-добре, какво е добро за някой друг от този някой друг. Никой не би тласкал никого в отчаяната борба да изгради една нова – но фалшива – личност. Това убежище би работило с направлявания от чувствата, женския прагматизъм, който разпознава и признава разликите между душите и се грижи за онова, което съществува, а не онова, което би трябвало да съществува.
Новалис, един от пионерите на спиритическото мислене казва, че пътят към свободната воля, към свободата на личността води през заблудата. Възможно е такава да е и лудостта: спирка по пътя към здравия ум. В едно от психиатричните лечебни заведения, където работех, един извънредно гневен мъж счупи всичките прозорци на стаята си. И отново и отново ги чупеше, а ние всеки път отново слагахме стъкла. Беше по-евтино да платим прозорците, отколкото да го седираме. Една жена, пациентка се въргаляше по земята, с пръст си бъркаше в ректума и размазваше екстрементите по лицето си, по косата си. Деликатно да й помогнеш да стигне ваната и да я изкъпеш беше по-малко гадно, отколкото ако трябваше да изгледаме лечение с електрошокове.
Integra дори и днес търси политически и материални поддръжници. Integra не е агресивна. Бих определил агресията така: енергията, употребена за намаляването на нужните за постигането на желаната цел време и/или пространство и/или ресурси. Ядрото може да бъде променено в бомба: растежът може да бъде ускорен до взрив. Обичта не е ефективна – но кое може да е по-добро от нея?